Voting API votes

IDVote typeValueVote SourceVoted byVoted on
42876100.00a69c05aaec461a1a043bf7bfa163577e6546d0521287faf8b2b417f70d3d1814Aspyee AdminMon, 06/10/2024 - 15:19